Zatrudnicać księgową czy korzystać z usług biura rachunkowego?

Wiele osób otwierających firmę bądź już prowadzących działalność gospodarczą staje przed dylematem, czy lepiej dla firmy jest zatrudnić księgowego/księgową, czy korzystać z zewnętrznych usług biur rachunkowych. Zarówno jedna jak i druga opcja ma swoje zalety i wady.

Jeśli zatrudniamy w swojej firmie osobę na stanowisku księgowego, możemy przypuszczać, że osoba ta będzie bardziej zaangażowana w sprawy firmy niż księgowy przyznany nam do pomocy przez biuro rachunkowe. Dla osoby pracującej w firmie praca ta to prawdopodobnie jedyne lub główne źródło dochodu, dla osoby z biura to tylko jedna z wielu firm, której doradza i dokonuje rozliczeń. Księgowy zatrudniony w firmie zna doskonale jej specyfikę, widzi pewne zjawiska „od środka”, więc ma większą wiedzę niezbędną do podejmowania pewnych decyzji, które są w jego kompetencji. Może też często doradzać osobom zarządzającym w oparciu o pełniejsze dane. Z drugiej strony pracownicy biur rachunkowych mogą mieć większe doświadczenie w odniesieniu do różnorodnych sytuacji problematycznych. Ze względu na specyfikę swojej pracy mają szersze spojrzenie na niektóre sprawy i mogą znajdować niestandardowe rozwiązania problematycznych zagadnień.

Dużo zależy od oczekiwań stawianych księgowemu. Niektórzy wolą być w stałym kontakcie z księgowym i nawet codziennie omawiać bieżące sprawy, radzić się odnośnie aspektów finansowych, innym wystarczy comiesięczne spotkanie, a decyzje finansowe podejmują wyłącznie samodzielnie, ewentualnie wystarcza im oferowane przez biuro rachunkowe wsparcie telefoniczne.